English version


Akce pro děti

Hlídání dětí

Zajišťujeme pravidelné i jednorázové hlídání dětí všech věkových kategorií a národností. Jsme schopni dodat také pracovnice, které mají zkušenost s postiženými dětmi. Naše chůvy procházejí složitým výběrem pomocí psychologických testů. Procházejí povinným školením, včetně školení první pomoci, které vede odborná pracovnice, se kterou naše chůvy zůstávají i nadále ve spojení.

Od roku 2009 spolupracujeme s IVPD (INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ PRACUJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI), který pro nás zajišťuje chůvy s certifikátem. Tyto chůvy jsou speciálně vyškolené v oblasti péče o zdraví dítěte, první pomoc, základy pedagogiky, psychologie, stravování, etika při výkonu práce chůvy…

Agentura Domov zajišťuje pravidelné i jednorázové hlídání dětí všech věkových kategorií a národností.

Služby provádíme ve dnech a četnosti dle přání klienta. Cenové relace jsou uvedeny v přiloženém ceníku.

Chůvy jsou zaměstnanci Agentury Domov, kteří kromě psychologického testování a lékařské prohlídky absolvují povinné školení pod vedením odborné pracovnice, s níž naše chůvy zůstávají i nadále ve spojení.

Jazykové znalosti a Individuální přístup k dětem jsou u našich zaměstnanců samozřejmostí. V případě pravidelného hlídání Vám zajistíme stálou chůvu, která bude o děti pečovat v určených termínech. V případě nemoci chůvy zajistíme odpovídající zastoupení.

Dále zajišťujeme na objednávku zábavné programy pro děti - s tématickým zaměřením dle Vašich potřeb.

Zábavné programy zahrnují kromě oblíbených dětských soutěží také společenské hry, malování (obří omalovánky), výrobu papírových drobností apod. Na přání zajistíme vystoupení kouzelníka nebo divadelní představení. Programy jsou pečlivě sestavovány a náplň programu je široce variabilní a umožňuje chůvám program přizpůsobit momentálnímu zájmu dětí.

Ceník akcí pro děti

Kalkulace