English version


Ceník úklid domácností

Ceník služeb pro domácnosti

Druh prací Jednotka Cena (Kč)
     
Pravidelný úklid domácností hodina 180,-
Jednorázový úklid domácností hodina 200,-
Pravidelné hlídání dětí hodina 180,-
Jednorázové hlídání dětí hodina 200,-
     
Jednorázový poplatek za zprostředkování   10 000,-
     
Příplatky    
Za používání cizího jazyka hodina 20-
Práce prováděné o sobotách   +25%
Práce prováděné ve dnech státních svátků a o nedělích   +50%

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.