English version


Kontaktní informace

Obchodní jméno firmy:   AGENTURA DOMOV, spol. s.r.o.
IČO:   256 90 701
DIČ:   CZ 256 90 701
Výpis z obch. rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 61510    
Sídlo firmy:   Na Vrchu 301/14, 155 00 Praha 5
Jednatelka společnosti:   Mgr. Eva Kopečná
   
Pojištění odpovědnosti za škodu:   Česká pojišťovna, a.s.
Číslo pojistné smlouvy:   058-20379-13
Výše pojistné částky:   10.000.000,- Kč
Provozovna firmy:   Lidická 7, 150 00 Praha 5
Telefonické spojení: sekretariát: 257 316 136
    257 322 363
    603 243 784
E-mail:   info@agenturadomov.cz
www stránky:   www.agenturadomov.cz